Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Брегеда А.Ю. Основи політології

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Брегеда А.Ю. Основи політології
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві; Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи;
Функції політології як науки; Політика як мистецтво)
Політичні ідеї Стародавнього світу, Середніх віків і Відродження (Політика та політичні вчення у Стародавньому світі; Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя
та Відродження)
Політична думка Нового та Новітнього Часу (Фундаментальні політичні ідеї Нового Часу;
Політичні теорії XX століття)
Розвиток політичної думки в Україні (Історична генеза політичних ідей з прадавніх часів
до XIX століття; Політичні концепції українських мислителів XX століття)
Сучасні ідейно-політичні течії (Лібералізм та неолібералізм як політичні течії; Консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей;
Соціалістичні політичні концепції; Правий та лівий екстремізм: сучасна ідеологія і політика; Політико-релігійні концепції суспільного розвитку)
Політична влада (Влада як явище суспільно-політичного життя; Механізми здійснення та поділ влади в суспільстві; Проблеми формування й функціонування влади в Україні)
Політична система суспільства (Сутність та структура політичної системи; Держава в політичній системі суспільства; Роль та місце політичних партій та громадсько-політичних об’єднань у політичній системі; Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні)
Громадянське суспільство (Громадянське суспільство як передумова створення
демократичної політичної системи; Становлення громадянського суспільства в Україні)
Економічна політика (Економічна політика держави та необхідність переходу
до ринкових відносин у суспільстві; Проблеми економічної політики України на сучасному етапі)
Соціальна політика (Сутність соціальної політики та її структура; Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні)
Політика та етнонаціональні відносини (Роль та місце націй і етнонаціональних відносин
у політичному житті; Зміст та сутність національної політики в житті суспільства)
Політична культура (Сутність та структура політичної культури; Історичні типи політичної культури та її основні функції)
Особистість і політика (Людина в системі соціально-політичних відносин; Політична соціалізація особи та її особливості в України)
Політичні еліти та політичне лідерство (Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії;
Сутність і типологія політичних лідерів; (Відродження демократичних інститутів лідерства в Україні)
Світовий політичний процес (Світове співтовариство та основні тенденції його розвитку;
Глобальні проблеми розвитку людства та сучасне політичне мислення;
Роль та місце України в сучасному світі)
Практична політологія (Політична діяльність; Політичний менеджмент; Політичний маркетинг)
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация