Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бурега В.В., Мазурик О.В., Селютіна Н.Ф. Соціологія управління

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бурега В.В., Мазурик О.В., Селютіна Н.Ф. Соціологія управління
Навчальний посібник. — Донецьк: ДонДУУ, 2009. — 137 с.
Підготовлений з метою допомогти студентам засвоїти основи соціології управління як галузевої соціологічної теорії, що вивчає процеси управління у різних типах спільнот, організацій, інститутів і суспільства в цілому.
Посібник побудований відповідно до методики комплексного підходу щодо організації кредитно-модульної системи навчання. Розрахований для студентів спеціальностей «Соціологія», «Менеджмент».
Вступ
Навчально-тематичні плани дисципліни «Соціологія управління»
Зміст навчальних модулів
Теоретична частина
Теоретико-методологічні основи соціології управління
Соціологія управління як окреме наукове знання
Еволюція соціологічної теорії управління
Управління як соціальна взаємодія
Система управління як сукупність соціальних відносин
Місце і роль комунікації в системі управління.
Організаційна культура
Управління як соціальна технологія
Соціальна інженерія в управлінській сфері
Ділові ігри в управлінській сфері: соціальний аспект
Влада та управління
Концепція соціальної адекватності менеджменту
Практична частина
Засоби контролю та критерії оцінювання знань студентів
Засоби контролю знань студентів із залікових модулів
Плани проведення семінарських занять
Рекомендації для написання реферату
Рекомендації для написання рецензії на реферат
Вказівки для самостійного вивчення дисципліни
Питання до підсумкового контролю знань студентів
Короткий словник основних понять
Стислий словник основних понять
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация