Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії
Навчально-методичний комплекс. — Харків: ХНУ, 2010. — 73 с.
Навчально-методичний комплекс розроблено до програми курсу «Історична географія з основами етнографії» як одного з важливих у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців у галузі соціально-економічної географії. Мета комплексу – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Історична географія з основами етнографії».
Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія».
Комплекс містить загальні відомості про курс з вимогами до знань та умінь студентів, навчальну програму, структуру курсу, рекомендовану літературу, тези лекцій, теми і плани практичних та семінарських занять, теми для самостійної роботи, питання для контрольних робіт, типові питання тестового контролю, питання для самоперевірки та самоконтролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
Загальні положення.
Програма навчальної дисципліни.
Структура навчальної дисципліни.
Список рекомендованих джерел.
Тези лекцій.

Теоретичні та методологічні основи історичної географії.
Природно-географічні чинники антропогенезу, заселення Землі людиною.
Походження і географія людських рас.
Взаємодія людини і природи на ранніх етапах розвитку людського суспільства.
Зародження стародавніх цивілізацій.
Поняття про етнос та етногенез.
Концепція етногенезу Л.М. Гумільова.
Культурно-господарська адаптація етносів до природних умов.
Етнолінгвістичний склад населення світу.
Теми семінарських занять.
Теми практичних занять.
Теми для самостійної роботи.
Питання для контрольних робіт.
Типові питання тестового контролю.
Питання для самоперевірки та самоконтролю.
Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів на основі модульного контролю.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация