Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Швайба Н.І.Н.Д. Полонська-Василенко - дослідник історії Південної України

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Швайба Н.І.Н.Д. Полонська-Василенко - дослідник історії Південної України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2008. — 16 с.
Дисертація присвячена комплексному історіографічному аналізу доробку Н.Д. Полонської-Василенко з історії Південної України XVIII ст. На основі аналізу історіографії проблеми, залучення широкого кола архівних матеріалів, наукової спадщини історика, реконструйовано дослідницькі етапи розшуків вченої, розкрито основні напрями наукового вивчення історії Південної України, проаналізовано історичні погляди Н.Д. Полонської-Василенко в їх поступовому розвитку. З’ясовано концептуальні засади дослідницького бачення історії Південної України XVIII ст., значення наукових досліджень вченої для історіографії напряму та української історіографії в цілому.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация