Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологічний літопис Лівобережної України 2002 №02 / 2003 №03

  • Файл формата djvu
  • размером 64,93 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологічний літопис Лівобережної України 2002 №02 / 2003 №03
ЗМІСТ
ПАМ'ЯТІ М.Я.РУДИНСЬКОГО (1887 - 1958) Глизь І.П., Супруненко О.Б. Михайло Рудинський — археолог, пам’яткоохоронець, музейних і педагог
Ротач П.П. "Мене цікавить не лише археологія.": Краєзнавчі захоплення М.Я. Рудинського
Нестуля
0.0., Нестуля С.І. М.Рудинський у пам’яткоохоронному русі Полтавщини 1917 — початку 20-х років XX ст.
Бочарова С.І. Роль М.Я.Рудинського у формуванні і становленні Полтавського художнього музею
Берест Ю.М. Фонд М.Я.Рудинського в Охтирському краєзнавчому музеї
З АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ
Рудинський М.Я. Результати екскурсії в Кременчуцький та Кобеляцький повіти
20.ІХ-
29.Х.1922 р. / Публ. і ком. Мокляка В.О., Нестулі О.О.
Рудинський М.Я. Центр і периферії в справі музейній / Публ. і ком. Мокляка В.О., Нестулі О.О.
ХРОНІКА
Максименко Г.М., Супруненко О.Б. Другі регіональні наукові читання "Пам’яті М.Рудинського" (м. Полтава, 5-6 грудня 2002 р.)
Курчакова О.М. Полтавський художній музей (галерея мистецтв): Історія і сьогодення, проблеми і перспективи
Удовиченко
0.І. Невідомий фотознімок Вадима Щербаківського
АРХЕОЛОГІЯ: Статті і публікації
Гавриленко І.М. Етнокультурний розвиток Лісостепового Лівобережжя Дніпра у палеоліті
Супруненко О.Б., Гавриленко І.М., Кулатова І.М., Лямкін В.В., Мироненко К.М. Мезолітична стоянка "Комсомольська" поблизу с.Підлужжя на Кременчуччині
Сергеева М.С. До вивчення лінійно-геометричних зображень Кам'яної Могили
Рахно К.Ю. До інтерпретації петрогліфів "Гроту Бика" Кам'яної Могили (у контексті ідей М.Я. Рудинського)
Рижов С.М. Глиняні моделі саней кукутень-трипільської спільності
Ковальова І.Ф. Стратифіковані енеолітичні кургани в криворізькій течії Інгульця
Лугова Л.М. Кургани епохи бронзи поблизу селища Білики у Поворсклі
Супруненко О.Б. Про перший курганний некрополь культури багатоваликової кераміки в Україні
Гавриш П.Я. Колонізація праслов’янами середнього межиріччя Псла і Ворскли у ранньому залізному віці
Удовиченко
0.І. Нова стела скіфського часу з багатою іконографією
Шрамко Б.А. Добування заліза у Гелоні
Задніков С.А. Античні амфори поч. VI ст. до н.е. з розкопок зольника № 28 Західного укріплення Більського городища
Щербань А.Л., Мельникова І.С. Кружала з розкопок Михайла Рудинського біля Таранового Яру
Шрамко І.Б. Дослідження округи Люботинського городища
Гейко А.В. До питання виділення так званих "селищних кущів" на пам’ятках скіфського часу Нижнього Поворскля
Кулатова І.М. Про деякі старожитності пізньоскіфської доби у межиріччі Ворскли і Сули
Рейда Р.М. До вивчення пам’яток черняхівської культури Нижнього Поворскля
Кракало І.В. Черняхівське поховання з мечем поблизу с.Максимівка під Кременчуком
Бейдін Г.В., Григорьянц М.М. Нові знахідки кола виїмчастих емалів у басейні Сіверського Дінця
Свистун Г.Е., Чендев Ю.Г. Восточный участок обороны Мохначанского городища и его природное окружение в древности
Приймак В.В. Формування елементів територіальної структури Дніпровського Лівобережжя Х-ХІІІ ст.
Мироненко K.M., Супруненко О.Б. Давньоруський комплекс з посаду літописної Лтави (за розкопками 1997 р.)
Бсрест ЮМ., Осадчий Є.М. Археологічні пам'ятки околиць міст Охтирка і Суми
АРХЕОЛОГІЯ І ПРИРОДНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ
Пашкевич Г.О., Горбанснко С.А. Відбитки зернівок культурних рослин на кераміці Олішнянського городища
АРХЕОЛОГІЯ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
Сапєгін C.B. Майдани узбережжя р.Коломак і творча спадщина М.Я. Рудинського
Артем’єв A.B., Колода В.В. Некрополь с. Мохнач та фізичний стан населення Слобожанщини у XVII-XIX ст.
ДО 600-РІЧЧЯ БИТВИ НА ВОРСКЛІ 1399 р.
Посухов В.І. Битва 1399 p.: підказує народна пам’ять
Виногродська Л.І. Новгород-Сіверський у XIII-XV ст. (за історико-археологічними даними)
НУМІЗМАТИКА
Шалабудов В.М. Особливості грошового обігу XVII-XVIII ст. у Нижньому Присамар’ї
Ковальова І.Ф. Свідчення міжнародної торгівлі козацької доби з Присамар’я
Бейдін Г.В., Григорьянц М.М. Знахідки боспорських монет на пам’ятках черняхівської культури Харківської області
РОЗВІДКИ
Троцька В.І. Археологічні дослідження в околицях Опішного
КРАЄЗНАВСТВО
Гавриш Р.Л. М.Я. Рудинський — голова педагогічного бюро Полтавского губернського земства
Год Б.В., Лобурець B.C. Сторінки історії історичного факультету Полтавського педагогічного університету
АНТРОПОЛОГІЯ
Рудич Т.О. Населення черняхівської культури Лівобережної України за матеріалами антропології
Горбенко С.О. Краніометричне дослідження та графічна реконструкція за черепом жінки з поховання скіфського часу Більського курганного некрополю "Б"
З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вовкодав С.М., Юрченко О.В. Застосування Microsoft Exel в розрахунках вартості охоронних досліджень
РЕЦЕНЗІЇ
Гавриленко І.М. Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М.Скаржинської) — К.-Полтава: Археологія, 2000 [2001]
Шабан В.А. Нотатки на полях монографії Нефьодкіна А.К. "Бойові колісниці і колісничі давніх греків". — СПб., Петербурзьке Сходознавство, 2001
Граб В.І. Археологічна поезія
ПОВІДОМЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЇ
НОВІ ВИДАННЯ
РЕЗЮМЕ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
НАШІ АВТОРИ
Кулатова І.М. Поховання із дзеркалом в околицях Більська 2 с. обкл.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация