Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. 7 клас

  • Файл формата pdf
  • размером 2,84 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. 7 клас
Підручник. — 4-те вид., виправлене і доп. — Шепетівка: Аспект, 2011. — 152 с. — ІSBN 978-966-2017-06-9.

Рекомендується для 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів.
Просто і доступно описані основні відомості про інформацію та інформаційні процеси, інформаційну систему, операційну систему Windows, основи роботи з графічним редактором Paint, текстовим процесором Word’XP. У кінці кожної теми є питання для самоконтролю.
Вправи, практичні і тематичні роботи для закріплення набутих знань та формування практичних навичок зібрані в окремому робочому зошиті.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация