Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця
Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / Відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с.
Посібник написаний з урахуванням сучасних проблем мовної освіти в Україні. У ньому системно викладено основний теоретичний матеріал курсу, чітко визначені необхідні для засвоєння положення. Після кожної теми подаються питання для самоконтролю та практичні завдання (рольові ігри, мовленнєві ситуації, творчі вправи, тексти для стилістичної роботи).
Акцентована увага на комунікативно-діяльнісному аспекті вив-чення ділової мови, формуванні умінь і навичок безконфліктного спілкування, встановленні партнерських зв’язків між міліцією та насе-ленням у створенні атмосфери соціального комфорту для громадян. Розглядаються особливості усного і писемного мовлення правоохо-ронців, оформлення кримінально-процесуальних актів та інших документів.
З метою зручності користування додано короткі фахові словники складних випадків наголошення та слововживання.
Для курсантів, студентів, ад’юнктів, а також органів і підрозділів внутрішніх справ, усіх, хто дбає про підвищення культури професійного спілкування.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация