Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гаєвська Л.М. Економіка підприємства: Навчальни посібник для практичних занять та самостійної роботи

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гаєвська Л.М. Економіка підприємства: Навчальни посібник для практичних занять та самостійної роботи
2001. 145 с.
ЗМІСТ
1. Розрахунок чисельності різних категорій працюючих на підприємстві.
2. Розрахунок показників продуктивності праці та впливу факторів на її рівень .
3. Визначення різних видів вартості основних фондів
4. Розрахунок норм та річної суми амортизаційних відрахувань.
5. Розрахунок показників використання основних фондів.
6. Розрахунок виробничої потужності .
7. Розрахунок показників ефективності використання оборотних засобів. .
8. Розрахунок ефективності капітальних вкладень.
9. Розрахунок тривалості виробничого циклу при різних видах руху партій деталей .
10. Розрахунок основних параметрів потокових ліній.
11. Розрахунок потреб підприємства в матеріальних виробничих запасах
12. Обчислення цін на продукцію.
13. Розрахунок заробітної плати робітників при різних формах і системах оплати праці .
14. Розподіл колективної заробітної плати в бригаді .
15. Визначення основних показників обсягу виробництва і реалізації продукції .
16. Обчислення собівартості окремих видів продукції, складання кошторису
непрямих витрат
17. Розрахунок кошторису загальних витрат на виробництво
18. Розрахунок зниження собівартості продукції під впливом техніко-економічних факторів .
19. Обчислення величини доходу, прибутку, рентабельності виробництва і окремих
виробів .
Задачі з різних тем .
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация