Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дучыц Людміла, Клімковіч Ірына. Сакральная геаграфія Беларусі

  • Файл формата pdf
  • размером 87,70 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дучыц Людміла, Клімковіч Ірына. Сакральная геаграфія Беларусі
Выходныя дадзеныя:
Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. — 384 с.
ISBN 978-985-6941-85-9.
Рэдактар А. А. Карп
Мастак А. А. Жданоўская
Камп'ютэрная вёрстка Л.В. Касцюкевіч
Стыльрэдактар А. А. Карп
Навукова папулярнае выданне
Змест
Узгоркі
Азёры і рэкі
Крыніцы
Балоты
Камяні
Дрэвы
Гарадзішчы і селішчы
Курганы
Старыя могілкі
Пячоры, падзямеллі, яры
Дарогі
Міфалогія і гісторыя ў мікратапанімічных назвах і паданнях
Дадатак. Народныя назвы археалагічных і сакральных ландшафтных аб'ектаў Беларусі
Геаграфічны паказальнік
Анатацыя
Кніга з'яўляецца адной з першых спроб у нашай краіне сістэматычна асэнсаваць традыцыйную і культурную спадчыну беларусаў, захаваную нашымі продкамі ў легендах і паданнях, геаграфічных назвах, багатым фальклорным матэрыяле. Аўтары кнігі паспрабавалі вынікі сваіх назіранняў і даследванняў, атрыманыя падчас археалагічных раскопак, этнаграфічных і фальклорных экспедыцый, размеркаваць па разделах, кожны з якіх прысвечаны той ці іншай сакральнай частцы нашага ландшафту.
Для шырокага кола чытачоў.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация