Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Берест Т.М. Українська мова

  • Файл формата pdf
  • размером 1,39 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Берест Т.М. Українська мова
Лекції.– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 176 с.
Конспект лекцій для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система).
Основне завдання посібника – допомогти студентам з неоднаковим рівнем мовної підготовки опанувати теоретичні питання лексикології, фразеології, фонетики, орфоепії; ознайомити майбутніх референтів-перекладачів зі стилістичними ресурсами мови, поняттям стилістичної норми; акцентувати увагу на особливостях перекладу та закономірностях добору й використання мовних одиниць у конкретній сфері суспільного спілкування.
Передмова
Мова як суспільне явище. Українська мова в колі інших мов світу. Поняття літературної мови
Стилі та форми мовлення
Ллексикологія
Предмет лексикології. Лексичне значення слова
Багатозначність слів у сучасній українській мові
Омоніми
Пароніми
Явище синонімії в сучасній українській мові
Антоніми
Склад лексики сучасної української літературної мови за походженням
Стилістична диференціація лексики сучасної української мови
Лексика української мови з точки зору вживання
Активна й пасивна лексика сучасної української мови
Фразеологія
Предмет фразеології. Типи фразеологічних одиниць
Етимологія
Стилістичні можливості внутрішньої форми слова
Лексикографія
Фонетика. Фоностилістика
Орфоепічні норми української літературної мови
Фоностилістика
Додаток. Термінологічний словник
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация