Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 1990 №01

  • Файл формата pdf
  • размером 11,77 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 1990 №01
Науковий журнал. — К.: Наукова думка. — 162 с. — ISSN 0235-3490.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Залізняк Л. Л. Типи господарства та етнокультурні процеси у фінальному палеоліті та мезоліті.
Клочко В. І. «Народи моря» та Північне Причорномор'я.
Бунятян К. П., Бессонова С. С. Про етнічний процес на Європейській частині Боспору в скіфський час.
Ольховський В. С. До етнічної історії давнього Криму.
Зубар В. М. 3 історії Херсонеса Таврійського другої половини IV—-початку III ст. до н. е.
Толочко О. П. До питання про сакральні чинники становлення князівської влади на Русі у IX—X ст.
Публікації археологічних матеріалів.
Рассамакін Ю. Я. Енеолітичні поховання Північно-Західного Приазов'я.
Гаврилюк К А., Болтрик Ю. В. Скіфське поховання у довгому кургані біля с. Високе у Приазов'ї.
Зайцев Ю. П. До питання про грецьке населення Неаполя Скіфського.
Архіпова Є. І. Про сюжети рельєфів XI—XII ст. з Києво-Печерського монастиря.
Куницький В. А. Близькосхідні енколпіони на території Південної Русі.
Нові відкриття і знахідки.
Черненко О. Є. Скіфський меч із фондів Чернігівського музею.
Мальований О. М. Перша знахідка креслення піраміди.
Шаповалов Г. І. Якір V—VII ст. з Дніпра біля острова Хортиця.
Дискусії.
Мозолевський Б. М. Кургани вищої скіфської знаті і проблема політичного устрою Скіфії.
Пам'ять археології.
Бібіков С.М. Гліб Анатолійович Бонч-Осмоловський (1890—1943). До 100-рІччя з дня народження.
Смирнов С. В. Г. А. Бонч-Осмоловський і сучасна археологія.
Хроніка.
Павленко Ю. В. Створення радянської асоціації молодих істориків і секції археології та історії стародавніх суспільств.
Супруненко О. Б. Археологічний семінар у Полтаві.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация