Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Georg G. Iggers. Historiografia XX wieku. Analiza kierunków badawczych w kontekście międzynarodowym

  • Файл формата pdf
  • размером 76,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Georg G. Iggers. Historiografia XX wieku. Analiza kierunków badawczych w kontekście międzynarodowym
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. — 200 s.
Klasyczny i przystępny podręcznik do historii historiografii XX wieku. Ciekawie omawia historyzm, dorobek szkoły Annales, marksizm, mikrohistorię oraz postmodernistyczne badania narracji historycznej.
Autor, specjalista w dziedzinie historiografii komparatywnej i międzykulturowej, ciekawie omawia dominujące w XX stuleciu historiograficzne nurty badawcze. Kolejno przedstawia: historyzm, dorobek szkoły Annales, marksizm, mikrohistorię, a także postmodernistyczne badania narracji historycznej. Pokazuje szkoły badawcze w tych krajach, w których wiodły one zdecydowany prym. Udowadnia, że współczesna historia to dyscyplina mieszana i odchodzi się w niej od klasycznej makrohistorii, w kierunku takich nurtów badawczych jak: historia kultury, historia życia codziennego i obyczajów.
Polską edycję oparto na wydaniu niemieckim z 2007 roku, wzbogaconym o część poświęconą historiografii po przełomie 1989 roku - m.in. nurtowi gender i wyzwaniom historiografii w dobie globalizacji.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация