Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дмитрів О.П., Чудовець Л.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання з навчальної дисципліни Геодезія

  • Файл формата pdf
  • размером 890,36 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дмитрів О.П., Чудовець Л.М. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання з навчальної дисципліни Геодезія
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2013 – 24 с.
Для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" денної та заочної форм навчання.
Зміст:
Загальні відомості про тахеометричне знімання
Камеральна обробка тахеометричного знімання
Розрахунок вихідних даних
Обчислення координат точок розімкненого теодолітного ходу
Обчислення висот точок геодезичного обґрунтування
Обробка журналу висотно-тахеометричного ходу
Вирівнювання висотного ходу
Обчислення журналу тахеометричного знімання
Побудова топографічного плану
Додатки
Розподіл балів, що присвоюються студентам за виконання
Список використаної літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация