Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лібанова Е.М. та ін. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України

  • Файл формата pdf
  • размером 2,68 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лібанова Е.М. та ін. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України
Київ, 2012. - 212 с.
Передмова.
Перелік скорочень.
Вступ.
Відкритість українського ринку праці для жінок.
Особливості зайнятості та економічної активності жінок: новітні зрушення.
Ґендерна сегрегація на ринку праці України.
Ґендерні відмінності у рівні заробітної плати населення: оцінка та дослідження чинників формування.
Ґендерні особливості формування доходів населення України. Неврахована робота та внесок жінок.
Ґендерні відмінності в рівні та структурі формування особистих доходів населення України.
«Фемінізація» бідності: підходи до оцінки та сучасні реалії.
Неврахована праця та внесок жінок: досвід України.
Неформальна зайнятість на ринку праці: ґендерний аналіз.
«Що таке дискримінація жінок у сфері зайнятості?»: результати соціологічного опитування.
Ґендерна дискримінація у сфері зайнятості: особистий досвід та загальне ставлення в суспільстві.
Ґендерні стереотипи у сфері зайнятості як передумови ґендерної дискримінації на ринку праці.
Особливості громадської думки щодо явища ґендерної сегрегації на ринку праці України.
Становище працівників з сімейними обов’язками: глибинний аналіз.
Ґендерні стереотипи у сфері сімейних стосунків: досвід України.
Вплив сім’ї та материнства на поведінку жінок на ринку праці.
Сімейні зобов’язання як чинник обмеження професійних можливостей жінок.
Напрями гармонізації батьківства та професійних інтересів працівників.
Висновки та рекомендації щодо політики.
Статистичні додатки.
Ґендерні індикатори ситуації на ринку праці України.
Формування доходів населення України: ґендерний вимір.
Соціально-демографічні характеристики респондентів соціологічного опитування «дослідження участі жінок у складі робочої сили в Україні».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация