Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів

  • Файл формата pdf
  • размером 5,41 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Присенко Г.В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних процесів
Київ: КНЕУ, 2005. — 382 с.
Навчальний посібник розкриває суть, завдання та значення прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянуто основні методи прогнозування: експертні, аналізу динаміки часових рядів, економетричні. Проаналізовано теоретичні та впроваджені в практику моделі соціально-економічного прогнозування в Україні.
Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації. Буде корисним усім, хто матиме намір застосувати методи макроекономічного прогнозування на практиці.
Учебное пособие раскрывает суть, задачи и значение прогнозирования социально-экономических процессов. Рассмотрены основные методы прогнозирования: экспертные, анализа динамики временных рядов, эконометрические. Проанализированы теоретические и внедренные в практику
модели социально-экономического прогнозирования в Украине.
Предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантов, слушателей системы повышения квалификации. Будет полезным всем, кто намерен применять методы макроэкономического прогнозирования на практике.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация