Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Самойлович В.П. Українське народне житло (кінець XIX - початок XX ст.)

  • Файл формата pdf
  • размером 1,33 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Самойлович В.П. Українське народне житло (кінець XIX - початок XX ст.)
Київ: Наукова думка, 1972. — 50 с.
Не претендуючи на всебічне висвітлення питань, пов'язаних з українським народним житлом, автор ставив за мету показати лише особливості архітектури сільського житла на Україні. Поданий матеріал ілюструє лише найбільш характерні з етнографічного і в той же час найбільш цікаві з архітектурно-художнього погляду типи народного житла в різних місцевостях України кінця XIX - початку XX ст. (дореволюційний період).
Основним критерієм при відборі матеріалу була відповідність кожного об'єкта народним архітектурно-будівельним традиціям та естетичним уподобанням народу, що склалися в тому чи іншому районі України.
Матеріали цього дослідження є доповненням до розділу "Народне житло" - "Регіонального історико-етнографічного атласу України, Білорусії та Молдавії", над яким працюють етнографи цих республік.
Подані в роботі зразки народної архітектури кінця XIX - початку XX ст. автор збирав понад 25 років, вивчаючи народне житло в різних районах України. Робота виконана автором на кафедрі архітектурного проектування Київського Державного художнього інституту.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация