Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Білокриницький С.М. Геодезія

  • Файл формата pdf
  • размером 9,65 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Білокриницький С.М. Геодезія
Навчальний посібник. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. — 576 с.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем«Бакалавр» у галузі знань«Геодезія та землеустрій».
Запропановане видання містить загальні відомості про топографічні зйомки місцевості, методи топографічних зйомок, їх геодезичну основу. Значна увага приділена геометричному нівелюванню, мензульній зйомці. Розглянута тахеометрична зйомка, її суть, прилади для тахеометричної зйомки, знімальна основа тахеометричної зйомки, порядок її виконання та камеральні роботи. Описано геодезичні мережі. Подано характеристику картографічних проекцій, зокрема проекції Гаусса. Розглянуто питання редукування ліній та площ на площину в проекції Гаусса, GPS-системи. Висвітлено множення, копіювання і збереження карт (планів).
Для студентів базового напряму Геодезія, картографія та землеустрій, а також інших напрямів навчання, які вивчають дисципліни топографо-геодезичного і картографічного спрямування.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация