Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гуляєв Ю.Ф. Інженерна геодезія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту Геодезично-маркшейдерські роботи під час будівництва тунелів

  • Файл формата djvu
  • размером 543,08 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гуляєв Ю.Ф. Інженерна геодезія. Методичні вказівки до виконання курсового проекту Геодезично-маркшейдерські роботи під час будівництва тунелів
Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2012. – 36 с.
Призначено для студентів, які навчаються «за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій, спеціалізація "Геодезія", для виконання курсового проекту, а також для індивідуальних завдань.
Загальні положення
Аналітичне проектування траси тунелю
Проектування і прив’язка траси
Розрахунок кривих, пікетажу і координат
Розрахунок розмічувальних елементів осі траси тунелю на кривих
Розрахунок позначок осі тунелю на вертикальній кривій
Планово-висотна геодезична основа
Проектування геодезичної основи для спорудження тунелю. Вимоги до планової геодезичної ос-нови
Тунельна тріангуляція
Трилатерація
Лінійно-кутова мережа
Тунельна полігонометрія
Основна і підхідна полігонометрія
Орієнтування підземної виробки
Підземна полігонометрія
Висотна геодезична основа
Приклад розрахунку точності несходження двох зустрічних виробок у плані
Методи передачі дирекційного кута і координат з поверхні в шахту (лабораторний комплекс)
Орієнтування підземної виробки способом з'єднувального трикутника
Орієнтування підземної виробки способом двох вертикальних стовбурів
Передача позначки в підземну виробку
Розмічувальні роботи
Розмічувальні роботи під час спорудження тунелів
Розмічувальні роботи під час укладання залізничних колій в тунелі
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация