Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Поляковська Л.Л., Корба В.В. Математична обробка геодезичних вимірів. Параметричний та корелатний методи врівноваження геодезичних мереж (вирівнювання нівелірної мережі)

  • Файл формата djvu
  • размером 156,50 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Поляковська Л.Л., Корба В.В. Математична обробка геодезичних вимірів. Параметричний та корелатний методи врівноваження геодезичних мереж (вирівнювання нівелірної мережі)
Методичні рекомендації. – Львів: ЛНАУ, 2011. –23с.
Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи для студентів денної форми навчання з напряму 6.080101 Геоде-зія, картографія та землеустрій.
Мета роботи: познайомити студентів із теоретичними аспектами параметричного та корелатного методів врівноваження (вирівнювання) геодезичних мереж, а саме: з сутністю задачі врівноваження, основними способами розв’язання задачі врівноваження, послідовністю розв’язування задачі врівноваження параметричним методом (складання системи параметричних рівнянь поправок, приведення системи до лінійного вигляду, якщо є необхідність, складання та розв’язування системи нормальних рівнянь, обчислення поправок, знаходження значень параметрів та врівноважених вимірів, оцінка точності результатів врівноваження) та корелатним методом (складання системи умовних рівнянь, приведення системи до лінійного вигляду, якщо є необхідність, складання та розв’язування системи нормальних рівнянь корелат, знаходження поправок до результатів вимірів, знаходження врівноважених значень вимірів та всіх елементів мережі, оцінка точності результатів врівноваження), що дозволить швидко та надійно використовувати отримані знання на практиці.
Методичні рекомендації є для того, щоб студент після опрацювання теоретичного матеріалу, міг самостійно вирівняти нівелірну мережу (схема мережі - рис.1, вихідні дані - табл. 1.1, результати вимірів - табл. 1.2) за способом найменших квадратів параметричним та корелатним методами (індивідуальні завдання подано в додатку).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация