Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Частина І

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Частина І
3-тє вид. — К.: Радянська школа, 1965. — 424 с.
Підручник складено за програмою "Сучасна українська літературна мова" для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР.
Розділи "Вступ", "Лексика і фразеологія", "Фонетика", "Графіка і орфографія", вступну частину до розділу "Граматика", теми "Дієслово" і "Модальні слова" з розділу "Морфологія" написав М.А. Жовтобрюх.
Теми "Іменник", "Прикметник", "Числівник", "Займеннки", "Прислівник", "Категорія стану", "Прийменник", "Сполучник", "Частки", "Зв'язки" і "Вигуки" з розділу "Морфологія" написав Б.М. Кулик.
Вступ.
Лексика і фразеологія.
Фонетика.
Чергування звуків.
Графіка і орфограція.
Граматика. Морфологія.
Частини мови. Іменник.
Словозміна іменників.
Словотвір в іменниках.
Прикметник.
Словозміна прикметників.
Словотвір у прикметниках.
Числівник.
Займенник.
Прислівник.
Категорія стану.
Дієслово.
Частки мови, або службові слова. Прийменник.
Сполучник.
Частки.
Зв'язка.
Модальні слова.
Вигуки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация