Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2010 №09 (108)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Імідж сучасного педагога 2010 №09 (108)
Науково-практичний освітньо-популярний журнал. Полтава: ПОІППО, 2010. - 70 с. Головний редактор - Надія Білик.
Тема номеру: Напрями наукової діяльності КВНЗ "Харьківська академія неперервної освіти"
Зміст
ВІД РЕДАКТОРА
Лідер післядипломної педагогічної освіти України Н.Білик
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Інститути післядипломної педагогічної освіти – модератори реформ освіти Л. Покроєва
Методологія використання квадрант-методу при проведенні моніторингових досліджень
в освіті С. Вольянська
Теоретичні аспекти маркетингової діяльності в системі післядипломної
педагогічної освіти З. Рябова
Формування професійної компетентності викладачів Г. Кравченко
Модернізація підходів до організаційно-методичної роботи та мотивація педагогічних працівників до підвищення професійної компетентності Л. Армейська
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Приоритетные направления развития учреждения дополнительного профессионального
педагогического образования: опыт Педагогической академии последипломного
образования А. Баранников, Е. Чернобай
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Модернізація системи підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ на засадах андрагогіки М. Смирнова
Моніторинг стану викладання навчальних дисциплін у загальноосвітніх навчальних
закладах Н. Шевченко
Формування професійної культури керівника дошкільного навчального закладу Н. Кугуєнко
ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ
Солоницівська гімназія № 3 – флагман освіти Т. Вєхова
Система педагогічної підтримки формування інтелектуально розвиненої особистості (про
Покотилівський ліцей «Промінь») О. Зубко
Районний центр позашкільної освіти: індикатори успіху (про Красноградський районний центр позашкільної освіти) А. Турова
Школа успіху (про Харківський приватний НВК «Вересень») В. Павловська-Кравчук
НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ
Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної освіти
П. Яковенко, Л. Ярещенко
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників
Т. Папернова
Аспекти готовності вчителів початкових класів до забезпечення інформаційної безпеки дитини молодшого шкільного віку М. Коченгіна
Інноваційні аспекти системного підходу до формування еколого-педагогічної компетентності вчителя Т. Дементьєва
Надбання кафедри валеології – для поліпшення здоров’я дітей, молоді і дорослих
М. Гончаренко, В. Шахненко, О. Коновалова
Підвищення професійної компетентності педагогів з питань формування здорового способу життя І. Волкова, І. Сіваченко, О. Колісник, О. Кривенцова, Д. Ротфорт
Формування професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних
закладів Г. Вороніна
ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРА
Розвиток закладів освіти на основі пошуку, розроблення, освоєння та впровадження
інноваційних педагогічних технологій А. Большукіна
ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА
Інтеграція виховних впливів партнерів у профілактиці дитячої бездоглядності
В. Кириченко Г. Ковганич
Підвищення професійної компетентності практичних психологів О. Марінушкіна, В. Носенко
Формування психологічної компетентності педагогічних працівників Г. Сіліна
Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами Т. Калініна
ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ
До відома авторів
Наші автори
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация