Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2010 № 6-7(105-106)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Імідж сучасного педагога 2010 № 6-7(105-106)
Науково-практичний освітньо-популярний журнал. Полтава: ПОІППО, 2010. - 130 с. Головний редактор - Надія Білик.
Тема номеру: Розвиток системи дошкільної освіти
Зміст
ТОЧКА ЗОРУ
Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів: шлях у майбутнє Н. Карапузова, Н. Манжелій
ВИЩА ОСВІТА
Синергетичний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів Т. Садова
Пізнавати природу допомагають дидактичні ігри (навчання найменших) Г. Бєлєнька
Стан готовності майбутніх вихователів до реалізації педагогічної підтримки дітей дошкільного віку Н. Колосова
Характеристика моделі підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до прогностичної діяльності Н. Давкуш
Мотиваційний аспект емоційної культури майбутніх вихователів О. Нечипорук
Пріоритетні педагогічні цінності у професійній підготовці майбутніх вихователів О. Падалка
Особливості підготовки майбутніх вихователів в контексті реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Cвіті» І. Підлипняк
Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх фахівців з дошкільної освіти в процесі організаційно-методичної практики Н. Глухова
Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічної компетентності дошкільників відповідно до базової програми «Я у Cвіті» Л. Загородня
Тренінгові вправи в еколого-педагогічній підготовці майбутніх вихователів І. Трубник
Самоімідж як умова формування особистості майбутнього вчителя О. Межерицька
Регіональна культура як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів С. Матвієнко
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Сучасний стан фахової підготовки керівників дошкільних навчальних закладів у ВНЗ України Т. Максим’юк
НАВЧАЮЧИ — ВЧИМОСЯ
Історико-педагогічні передумови розвитку дошкільної освіти Київщини (20–50-ті роки ХХ сторіччя) О. Венгловська
Дошкільна освіта в Україні у 1991–2010 роках: історія та сучасність І. Улюкаєва
Теорія ігрової діяльності дітей як проблема історико-педагогічного дослідження Н. Кудикіна, М. Саакянц
Комп’ютерно-ігровий комплекс у дошкільних навчальних закладах Т. Павлюк
Вплив телебачення на формування особистості дитини дошкільного віку О. Плотникова
ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Особистісно-діяльнісний підхід до соціалізації особистості в дошкільному дитинстві І. Рогальська
ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА
Структурно-динамічні характеристики групи дітей старшого дошкільного віку А. Пасічніченко, Н. Атаманчук
Сучасні тенденції білінгвізму в дітей дошкільного віку з ФФНМ Ю. Дуленчук
Підготовка вихователів ДНЗ до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної групи О. Мартинчук
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Розвиток китайської дошкільної освіти в період „культурної революції (1966–1976 рр.) В. Трубіцина
Сучасні програми розвитку дітей у системі дошкільної освіти США Н. Мельник
ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛІ
Базові дошкільні навчальні заклади Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (фотоматеріали Полтавських ДНЗ №№ 36, 40, 44, 80)
Дошкільні навчальні заклади «Чебурашка» і «Росинка» м. Комсомольська Полтавської області (фотоматеріали)
КНИЖКОВИЙ ХІТ-ПАРАД
Найвагоміші видання викладачів кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2006–2009 рр.)
ВІНОК МИТЦІВ ТА МИСТКИНЬ
Методологічні підходи до розуміння сутності мистецької освіти Н. Сулаєва
Етапи становлення просвітницько-педагогічної діяльності відділень Імператорського Російського музичного товариства в Україні І. Барабаш
В. А. Євтушевський – український педагог, просвітитель, засновник домашніх шкіл Л. Процай
Педагогічний потенціал творів Марійки Підгірянки М. Волочай, Л. Зімакова
Художнє слово як засіб збагачення словника дошкільників В. Любашина
КАЛЕЙДОСКОП МОВ
Педагогічні умови формування елементарної англомовної комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку на природничому матеріалі Т. Лайко
Формування мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві А. Аніщук
РЕЖИСУРА ЗАНЯТЬ
Інтелектуальний розвиток старших дошкільників у процесі формування математичних уявлень О. Гришко, Л. Клевака
Заняття з фізичної культури в дошкільному закладі: здоров’язбережувальний аспект Л. Гаращенко
Фізичне виховання дошкільників у процесі реалізації змісту базової програми розвитку дитини «Я у Світі» С. Тітаренко, Ю. Бабачук
Показатели результативности управления физкультурно-оздоровительной деятельностью субъектов образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
Л. Волошина, М. Мусанова
Розвиток креативності дошкільника методами ТРВЗ О.Чернова А. Чернов
ДОШКІЛЬНА РОДИНА
Сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку Л. Куземко
Дослідження стану сформованості у дошкільників ціннісного ставлення до своїх прав та обов’язків І. Тукач
Педагогические условия формирования начал компетентности здоровьесбережения дошкольников Л. Кудаланова
До проблеми виховання самостійності на етапі раннього та дошкільного дитинства М. Савченко
Виховання у старших дошкільників шанобливого ставлення до матері: понятійно-категоріальний апарат О. Бутенко
Засоби народної педагогіки та шляхи їх використання у моральному вихованні старших дошкільників І. Бабій
ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ
Кафедра початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (фотоматеріали).
До відома авторів
Наші автори
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация