Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Імідж сучасного педагога 2010 №05 (104)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Імідж сучасного педагога 2010 №05 (104)
Науково-практичний освітньо-популярний журнал. Полтава: ПОІППО, 2010. - 80 с. Головний редактор - Надія Білик.
Тема номеру: Управління освітніми інноваціями
Зміст
ТОЧКА ЗОРУ
Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти І. Якухно
Вплив освітнього середовища на професійне самовизначення особистості Н. Чайченко, С. Кода
Моніторинг якості освіти в контексті педагогічної інноватики Л. Ярощук
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
Науково-дослідницька діяльність та саморозвиток учителів математики в контексті інноваційного розвитку вітчизняної вищої професійної освіти М. Овчинникова
Інноваційний розвиток професійної компетентності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті Ю. Запорожцева
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Підвищення кваліфікації у структурі післядипломної освіти Європейських країн
та України І. Кожем’якіна
Розвиток університетської освіти Англії та Уельсу: аналіз міжнародних тенденцій М. Гаврилюк
Інноваційна підготовка студентів у технічних університетах Німеччини Т. Голуб
Сутність діалогу в діяльності вчителя Великої Британії І. Романко
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Сутність, чинники та особливості іноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних
закладах І. Коновальчук
ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛІ
Бути учителем учителів (про Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) C. Луценко, А. Баранова
ВИЩА ОСВІТА
Інтеграція українського освітнього простору в європейські стандарти болонського
процесу І. Гамерська
Педагогічна практика – невід’ємна складова процесу підготовки майбутнього вчителя
початкових класів С. Бурчак
Педагогічні передумови інформатизації графічної підготовки майбутніх технічних
фахівців Г. Райковська
Професійна підготовка майбутніх екологів з позицій компетентісно-орієнтованого
підходу Л. Коробчук
Методика формування предметних компетенцій у студентів-екологів у процесі викладання теми Хімічні елементи як основа живої й неживої природи О. Заболоцька
Критерії та рівні сформованості дослідницьких умінь студентів А. Нізовцев
НАВЧАЮЧИ — ВЧИМОСЯ
Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів Л. Чулак, Л. Козак
Роль групової роботи в розвитку навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів О. Ковшар
КАЛЕЙДОСКОП МОВ
Теоретичні засади формування готовності майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності О. Гончарова, Г. Лісіна
Інноваційні підходи до формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов М. Шиловська
Ефективність технології підготовки студентів медичних спеціальностей до професійної
взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій Н. Шигонська
ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Дослідження соціальних факторів адиктивної поведінки учнів майбутніми соціальними
педагогами О. Клочко
ІМІДЖ-ІНФОРМАЦІЯ
Підготовка магістрів у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
Імідж-вимоги до написання наукових статей
До відома авторів
Наші автори
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация