Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України

  • Файл формата pdf
  • размером 3,78 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України
Монографія. — К. : НІСД, 2012. — 368 с.
На основі узагальнення теорії та практики економічного районування, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки надано характеристику регіональних соціоеколого-економічних систем як об’єкта моделювання та прогнозування; розроблено новий підхід до формування методологічного базису системного моделювання, прогнозування та діагностики соціально-економічного розвитку регіонів України з урахуванням тіньової економіки. Здійснено моделювання та прогнозування з метою виявлення найбільш актуальних проблем і визначення на цій основі головних напрямів стратегій розвитку регіональної економіки.
Для науковців, фахівців у сфері регіональної економіки.
Вступ
Формування регіональної економічної політики

Теоретичні аспекти економічного районування та розміщення виробництва
Механізми регулювання регіональної економіки
Методологічний інструментарій системного моделювання регіонального розвитку
Системний підхід як методологічна основа моделювання
Методологічні основи побудови моделі функції сукупного попиту
Методологічні основи побудови моделі функції сукупної пропозиції
Регіональна модель загальної економічної рівноваги
Методологія діагностики розвитку регіональної економіки
Огляд підходів до комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів
Методологія оцінювання інтегрального індексу ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України
Проблеми економічної безпеки регіонів
Економічна безпека регіону: теоретичні аспекти
Методи вимірювання рівня складників економічної безпеки регіону
Методи інтегрального оцінювання та регулювання економічної безпеки
Система забезпечення економічної безпеки на регіональному рівні
Прогнозування та порівняння ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України
Прогнозування та діагностика ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на прикладі Кіровоградської області
Порівняльний аналіз ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України
Висновки
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация