Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вощинський В.С. Інформаційно-вимірювальні комплекси

  • Файл формата pdf
  • размером 4,11 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вощинський В.С. Інформаційно-вимірювальні комплекси
Конспект лекцій, ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 2010, 337 с.
Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану
підготовки фахівців та робочої програми навчальної дисципліни
«Інформаційно-вимірювальні комплекси».
У конспекті лекцій викладено основи архітектури,
програмного та апаратного забезпечення інформаційно-
вимірювальних комплексів, наведено їх класифікації та технічні
характеристики. Розглянуто основні складові частини
інформаційно-вимірювальних комплексів: сучасні промислові
контролери, аналого-цифрові перетворювачі, інтерфейси, локальні
мережі, засоби відображення інформації. Розглянуто основні
принципи математичного моделювання процесу вимірювання,
метрологічного забезпечення та принципи побудови на їх базі
інформаційно-вимірювальних систем, а також засобів їх розробки.
Цей конспект лекцій не є вичерпним. Він покликаний дати лише
основи знань з даної дисципліни. Більш докладну інформацію
можна отримати в спеціальній літературі.
Конспект лекцій призначено для підготовки бакалаврів за
напрямом 6.051001 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация