Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Labuda G. Pierwsze państwo polskie

  • Файл формата pdf
  • размером 38,53 МБ
Labuda G. Pierwsze państwo polskie
Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. — 84 s. — (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego 02).
Tematem tej książki jest geneza powstania państwa polskiego. Autor stara się wyjaśnić, jak z małego plemienia Polan powstała organizacja państwowa łącząca wszystkie plemiona słowiańskie na obszarze między Odrą a Bugiem. Omawia też stosunki młodego państwa polskiego z sąsiadami, przede wszystkim z potężnym cesarstwem niemieckim. W książce omówiona zostaje też pra-historia rodu Piastów, którym zawdzięczamy powstanie naszego kraju oraz pierwszych historycznych władców wywodzących się z tej dynastii, jak również wewnętrzny obraz stworzonej przez nich organizacji państwowej - gospodarka, wojsko, skarbowość, struktura społeczna, administracja, stosunek do religii itd. Książkę wzbogacają obszerne cytaty z dzieł średniowiecznych kronikarzy oraz liczne ilustracje i mapy.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация