Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Метешкін К.О., Шаульський Д.В. Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів

  • Файл формата djvu
  • размером 1,22 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Метешкін К.О., Шаульський Д.В. Практикум з математичної обробки геодезичних вимірів
Навчальний посібник. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 100 с.
В навчальному посібнику викладені способи і методи виконання лабораторних і розрахунково-графічних робіт з курсу «математична обробка геодезичних вимірів». Велика увага приділена застосуванню комп’ютерних програм (на прикладі MS Excel) при виконанні розрахунків. Для самостійної перевірки отриманих теоретичних знань в посібнику приведені тестові завдання з відповідями на них. Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» вищих навчальних закладів.
Загальні положення Складові частини розрахунково-графічних та лабораторних робіт
Вимоги до оформлення розрахунково-графічних та лабораторних робіт
Лабораторні роботи
Вправи з математичних дій над матрицями в программному середовищі MS Excel 2010
Дослідження похибок на випадковість
Оцінка точності функцій виміряних величин
Математичне опрацювання рівноточних вимірювань однієї величини
Математичне опрацювання нерівноточних вимірювань однієї величини
Математичне опрацювання подвійних рівноточних вимірювань опрацювання подвійних нерівноточних
вимірювань
Кореляційний аналіз сукупності вимірювань
Розрахунково – графічні роботи
Зрівнювання геодезичного чотирикутника параметричним методом
Зрівнювання геодезичного чотирикутника корелатним методом
Тестові завдання
Тестування з теми «Теорія похибок вимірювань»
Тестування з теми «Спосіб найменших квадратів»
Список джерел
Додатки
Додаток А. Зразок титульного аркушу
Додаток Б. Зміст звіту з лабораторних та розрахунково-графічних робіт
Додаток В. Функція густини нормального розподілу
Додаток Г. Значення функції Лапласа
Додаток Д. Критичні точки χ2-розподілу
Додаток Е. Таблиця похідних
Додаток Ж. Схема геодезичного чотирикутника
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация