Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дикань В.Л. Стратегічне управління

  • Файл формата pdf
  • размером 2,55 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дикань В.Л. Стратегічне управління
К.: Центр учбової літератури, 2013. — 272 с.
Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах постійних змін зовнішнього оточення і пов'язаною з цим невизначеністю є стратегічне управління. В навчальному посібнику комплексно охоплено становлення концепції стратегічного управління, сутність стратегічного управління, стратегічний аналіз середовища підприємства, формування господарського портфелю підприємства, система стратегій підприємства, альтернативність у стратегічному виборі, стратегічне планування в системі керування підприємством, реалізація стратегії підприємства, інформаційне забезпечення реалізації стратегії та стратегічний контроль. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю, тестами та практичними завданнями.
Навчальний посібник може бути корисним студентам, викладачам і менеджерам і керівництву підприємств промисловості і транспорту України.
Вступ
Становленя концепції стратегічного управління
Передумови стратегічного управління
Еволюція концепції стратегічного управління
Поточне планування та бюджетування
Стратегічне планування
Стратегічне управління
Школи стратегічного управління
Поняття стратегічного управління
Принцип рефлексі
Принцип самоорганізації
Принцип обмеженої раціональності
Принцип самовизначення
Принцип диверсифікації
Принцип резервування ресурсів
Принцип безперервної адаптації
Модель стратегічного управління
Висновки
Цільовий підхід, як основа стратегічного управління
Стратегічне бачення
Місія
Цілі в стратегічному управлінні
Висновки
Сутність середовища підприємства
Середовище підприємства як об'єкт стратегічного аналізу
Чинники макросередовища та мікросередовища підприємства
Внутрішнє середовище підприємства
Висновки
Стратегічний аналіз підприємства
Зміст стратегічного аналізу середовища підприємства
Аналіз можливостей і загроз
Аналіз привабливості галузі і конкуренції в ній
Висновки
Формування господарського портфелю підприємств
Поняття господарський портфель підприємства та його складові
Підходи до визначення складових господарського портфелю
Висновки
Стратегічний набір
Сутність стратегії та стратегічного набору підприємства
Формування ефективного стратегічного набору
Висновки
Система стратегій підприємства
Корпоративні стратегії підприємства
Ділові стратегії підприємства
Функціональні стратегії та їх взаємозв'язок
Операційні стратегії
Висновки
Альтернативність у стратегічному виборі
Поняття стратегічних альтернатив
Методи вибору стратегічних альтернатив
Висновки
Стратегічне планування в системі управління підприємством
Сутність стратегічного планування
Вимоги до стратегічного плану
Принципи стратегічного планування
Етапи стратегічного планування
Підходи до стратегічного планування
Причини непрацюючих планів
Висновки
Реалізація стратегії підприємства
Завдання, що розв'язуються при реалізації стратегії
Стратегічні зміни, як важливий фактор успішної реалізації стратегії
Роль вищого керівництва в реалізації стратегії
Значення організаційної структури в реалізації стратегії
Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії
Організаційна культура в забезпеченні ефективності стратегії
Висновки
Інформаційне забезпечення реалізації стратегії
Сутність стратегічної інформації
Інформаційна система стратегічного управління
Висновки
Стратегічний контроль
Призначення контролю
Етапи стратегічного контролю
Вимоги до системи стратегічного контролю
Види і типи стратегічного контролю
Висновки
Перелік використаних джерел
Словник термінів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация