Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Касьянова Н.В., Солоха Д.В. та ін. Потенціал підприємства: формування та використання

  • Файл формата pdf
  • размером 2,24 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Касьянова Н.В., Солоха Д.В. та ін. Потенціал підприємства: формування та використання
2-е вид. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 248 с.
У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства. Особлива увага приділена питанням формування потенціалу підприємства, загальноекономічним підходам щодо його оцінки, розглянуто проблеми визначення вартості окремих складових економічного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах ринку з притаманними йому ризиком та невизначеністю.
Підручник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.
Сутнісна характеристика потенціалу підприємства
Потенціал підприємства як економічна категорія
Управління потенціалом промислового підприємства
Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства
Структура економічного потенціалу підприємства
Графоаналітична модель потенціалу підприємства
Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель
Потенціал підприємства як економічна система
Підходи щодо формування потенціалу підприємства
Основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства
Особливості формування виробничого потенціалу підприємства
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Метод експертних оцінок
Метод набору конкурентоспроможних елементів
Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства
Основні цілі оцінки потенціалу підприємства
Поняття вартості та її модифікації
Класифікаційна характеристика інформації, яка бере участь в оцінці потенціалу підприємства
Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства
Методи виміру потенціалу підприємства
Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства
Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства
Результатна оцінка потенціалу підприємства
Метод дисконтування грошових потоків
Методи капіталізації
Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд
Особливості нерухомого майна як об'єкта оцінки
Порядок організації грошової оцінки землі по Україні
Методи оцінки вартості земельної ділянки
Метод техніки залишку для землі
Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації
Метод порівняння продажів
Метод капіталізації
Метод розбиття земельної ділянки при визначенні вартості
Оцінка вартості будівель і споруд
Метод капіталізації доходів
Метод формування кошторису
Метод порівняння продажів
Метод валового рентного мультиплікатора
Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання
Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства
Класифікація об'єктів оцінки
Методичні підходи до оцінки машин і обладнання
Метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта
Метод поелементного розрахунку
Індексний (трендовий) метод оцінки
Метод розрахунку вартості за укрупненими нормативами
Метод ринкових порівнянь
Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання
Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства
Особливості оцінки вартості нематеріальних активів
Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів
Метод виграшу в собівартості
Метод вартості утворення
Метод надлишкових прибутків
Метод звільнення від роялті
Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання
Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства
Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу
Ефективність використання кадрового потенціалу
Оцінювання вартості бізнесу
Особливості оцінки вартості бізнесу
Загальноприйняті методи аналізу бізнесу
Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства
Оцінка виробничого потенціалу підприємства
Оцінка фінансового потенціалу підприємства
Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови
Сучасні концепції розвитку підприємства
Механізм розвитку потенціалу підприємства
Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу
Визначення резервів розвитку потенціалу підприємства
Аналіз витрат виробництва з метою управління внутрішніми резервами
Заключення
Використана література
Глосарій
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация