Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз
Навч. -метод. посібник для самост. ви-вч. дисц.
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Стратегіч-ний аналіз», яка входить до переліку нормативних дисциплін магістерського рівня навчання студентів зі спеціальності 8106 «Облік і аудит підприємни-цької діяльності». У ньому розглянуті методичні аспекти стратегічних оці-нок діяльності підприємства, орієнтованого на ринкові умови господарю-вання і використання міжнародного досвіду.
Для студентів, аспірантів, викладачів, бухгалтерів і менеджерів підпри-ємств усіх форм власності та господарювання.
Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства.
Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства.
Стратегія структури капіталу підприємства.
Стратегічний аналіз показників діяльності підприємства.
Стратегія прийняття інвестиційних рішень.
Завдання для самостійної роботи і методичні вказівки щодо виконання та оформлення са-мостійної роботи. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення самостійної роботи. Завдання для самостійної роботи.
Тематика рефератів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация