Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пащенко Н.І., Дятленко О.М., Скиб’юк С.І., Чілачава І.П. Українська мова. Синтаксис

  • Файл формата djvu
  • размером 579,15 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пащенко Н.І., Дятленко О.М., Скиб’юк С.І., Чілачава І.П. Українська мова. Синтаксис
Посібник. – К.: КНУБА, 2005. – 100 с.
Завдання цього посібника Українська мова. Синтаксис. Правила вживання розділових знаків допомогти абітурієнтам (і студентам) якісно зміцнити навички грамотного письма, глибше засвоїти теоретичний матеріал, навчитися швидко й правильно аналізувати такі мовні явища, як речення, порядок слів у реченні, засоби вираження синтаксичних зв’язків; класифікація простих речень (двоскладні та односкладні); класифікація складних речень (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові, складні синтаксичні конструкції); пунктуація у простому і складному реченнях, при прямій мові та діалогах.
Посібник розрахований на самостійне повторення абітурієнтами шкільного курсу української мови, тому теоретичний матеріал ілюструється прикладами, закріплюється вправами, що забезпечують і перевірку засвоєння як теоретичного матеріалу, так і практичне його застосування, супроводжується запитаннями для самоперевірки, доповнюється диктантами.
Рекомендовано абітурієнтам, слухачам факультету довузівської підготовки, а також студентам усіх факультетів університету.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация