Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Козачук Г.О. Українська мова. Практикум

  • Файл формата pdf
  • размером 3,29 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Козачук Г.О. Українська мова. Практикум
Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 2008. — 414 с.
Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з української фонетики, орфографії, словотвору та пунктуації, а також систему орфографічних, пунктуаційних та граматичних вправ i завдань, спрямованих на вироблення у студентів навичок грамотного письма, усного мовлення, на підготовку їx до опанування теоретичних мовознавчих курсів. У другому виданні посібника уточнено окремі визначення лінгвістичних понять, значною мірою оновлено зміст вправ.
Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Зміст:
Фонетика.
Графіка. Орфографія.
Словотвір. Морфологія.
Синтаксис. Пунктуація.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация