Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій
Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.
У другому виданні першого в Україні навчального посібника детально розглянуто такі напрямки діяльності в галузі маркетингу, як рекламу-вання товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств; розкрито особливості організації та планування маркетингової політики комунікацій, складання маркетингового бюджету, контролю за викорис-танням коштів. Значну увагу приділено особливостям персонального продажу товарів як складової частини маркетингових комунікацій, най-важливішим аспектам роботи з громадськістю, рекламі на місці продажу та створенню сучасної упаковки товарів.
Посібник доповнено такими новими розділами, як «Спонсорування», «Брендинг», «Сервісне обслуговування» та «Франчайзинг».
Для студентів бакалаврського циклу всіх спеціальностей з маркетин-гу. Посібник може стати у нагоді й практикам, які працюють у сфері продажу товарів і послуг.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация