Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Яровий В.І. (ред.) Історія західних і південних слов'ян

  • Файл формата djvu
  • размером 11,16 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Яровий В.І. (ред.) Історія західних і південних слов'ян
К.: Либідь, 2003. — 632 с.
У посібнику аналізуються загальні закономірності та спе­цифіка етнічного, суспільно-політичного, економічного й куль­турного розвитку західно та південнослов’янських народів. Роз­криваються особливості слов’янського етногенезу, процесу ви­никнення, становлення, розвитку та занепаду феодальних слов’янських держав. Показується становище слов’янських на­родів у період німецького, османського, австрійського та російського поневолення. Значна увага приділяється досліджен­ню національно-визвольних рухів слов’янських народів, їх боротьби за відновлення своєї національної незалежності й державності.
Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Зміст
Вступ
Давні слов’яни
Витоки та походження давніх слов’ян
Слов’яни в стародавній історії Центрально-Східної Європи.
Формування західно та південнослов’янського етносів
Суспільно-економічний розвиток і культура давніх слов’ян
Західні та південні слов’яни в добу середньовіччя
Полабсько-поморські слов’яни (VIII — XII ст.)
Польська держава в період правління династії Пястів
Польська держава в період правління династії Ягеллонів
Великоморавська держава
Становлення та розвиток Чеського королівства
Гуситський рух. Занепад чеської державності
Словацькі землі у складі Угорського королівства
Словацькі землі в XVI — XVII ст.
Болгарія в VII — XIV ст.
Сербські землі в IX — першій половині XV ст.
Чорногорія в Х — ХV ст.
Боснійські землі
Хорватські землі в IX — першій половині XVI ст.
Дубровник і Далмація в X —XV ст.
Південнослов’янські землі під владою Османів
Західні та південні слов’яни в Нову добу
Річ Посполита в XVII — наприкінці XVIII ст.
Національно-визвольний рух у польських землях наприкінці XVIII — в 60-х роках XIX ст.
Польські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.
Чеські землі в Ранній Новий час
Національне Відродження та спроби відновлення чеської державності
Чеські землі в добу Модернізації
Словацькі землі у складі Габсбурзької монархії
Словацькі землі в дуалістичній Австро-Угорській монархії
Болгарські землі під владою Османів
Відновлення болгарської державності.
Болгарія наприкінці XIX — на початку XX ст.
Серби під владою Османів та Габсбургів
Відновлення сербської державності (XIX ст.)
Королівство Сербія наприкінці XIX — на початку XX ст.
Чорногорія в боротьбі за незалежність.
Утворення національної держави (кінець XVIII — початок XX ст.)
Боснія та Герцеговина в XVI — XIX ст.
Хорватські та словенські землі під владою Габсбургів і Венеції (XVI — XVIII ст.)
Хорвати та словенці у складі Габсбурзької монархії (XIX — початок XX ст.)
Македонський народ на шляху до національного самовизначення (XIX — початок XX ст.)
Хронологія
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация