Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бямбажав Д. Магадлалын онол математик статистик

  • Файл формата pdf
  • размером 7,49 МБ
Бямбажав Д. Магадлалын онол математик статистик
Улаанбаатар: Адмон ХХК, 1999. — 251 х.
Энэ сурах бичигт магадлалын онол, математик статистикийн үндсэн ойлголтыг оруулав. Онолын ойлголтуудыг олон жишээгээр баяжуулсны гадна бүлэг бүрийн ард мэдлэгийг бататгах дасгал бодлогуудыг яжагсаав.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация