Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Волкова О.М., Герман М.В., Голованенко Є.О., Завгородній В.А., Кисельова Г.І. Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення

  • Файл формата pdf
  • размером 655,45 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Волкова О.М., Герман М.В., Голованенко Є.О., Завгородній В.А., Кисельова Г.І. Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення
Посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с.
Український алфавіт.
Голосні звуки.
Склад та наголос.
Наголошені та ненаголошені голосні звуки. Зміна [е] в [и] у позиції без наголосу.
Приголосні звуки.
Дзвінкі приголосні звуки.
Глухі приголосні звуки.
Поняття про інтонаційні конструкції (ІК).
Інтонація розповідного речення. Синтаксична конструкція зі словом ЦЕ. ІК – 1.
Інтонація питального речення з питальним словом. ІК –
2. Речення з питальним словом ХТО?
Відмінки іменника. Називний відмінок. Кличний відмінок.
М’які та тверді приголосні звуки.
Йотовані букви.
Рід іменників.
Присвійний займенник МІЙ.
Структура питального речення ЩО ЦЕ?
Загальне питання та стверджувальна відповідь на нього. ІК – 3 у загальному питанні.
Особові займенники.
Присвійні займенники ТВІЙ, НАШ, ВАШ.
М’який знак.
ІК – 4 у неповному питанні.
Однина та множина іменника.
Питання ЯК ВАС ЗВАТИ?
Присвійні займенники ЙОГО, ЇЇ, ЇХНІЙ.
Форми множини присвійних займенників.
Сполучники І та А. Слова ТАКОЖ, ТЕЖ.
Питальне речення з питальним словом ЧИЙ? (ЧИЯ? ЧИЄ? ЧИЇ?)
Питання ХТО ЦЕ? та ХТО ВІН (ВОНА, ВОНИ)?
Заперечні частки НІ та НЕ. Структура заперечної відповіді на загальне питання.
Структура речення ХТО Є ХТО?
Питальне речення з питальним словом ДЕ? та відповідь на нього.
Чергування І з Й.
Використання дієслова у теперішньому часі. Перша дієвідміна.
Конструкція СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА!
Утворення множини іменників із суфіксами -ень, -ец.
Складне речення з дієсловом ЗНАТИ у 1ій частині та сполучниковими словами ХТО? ЩО? ДЕ? ЯК? у 2ій частині.
Форми множини іменників з закінченням -і, -ї (чоловічий та жіночий рід ), -я (середній рід) у називному відмінку.
Прикметник. Форми називного відмінку.
Питальне речення з питальними словами ЯКИЙ? (ЯКА? ЯКЕ? ЯКІ?).
Закінчення прикметників у називному відмінку.
Чергування У та В на початку слів.
Дієслова другої дієвідміни.
Вираження об’єкта дії. Знахідний відмінок іменника.
Питальне речення з питальним словом ЩО? та дієсловом (ЩО ТИ ЧИТАЄШ?). Відповідь на нього.
Вживання дієслів у формі наказового способу.
Слова, які відповідають на питання ЯК?
Питальне речення з питальним словом ЧОМУ? та відповідь на нього.
Конструкції з дієсловом ЛЮБИТИ.
Дієслівний постфікс -ся.
Вираження місця дії. Місцевий відмінок іменника.
Вживання прийменників В/У або НА у місцевому відмінку.
Чергування звуків при утворенні форм іменника місцевого відмінку.
Форми дієслів у минулому часі.
Питальне речення з питальним словом КОЛИ? та відповідь на нього.
Особливості прислівників, які позначають час події (ВРАНЦІ, ВДЕНЬ, ВВЕЧЕРІ, ВНОЧІ, ВЧОРА).
Форма знахідного відмінка іменників чоловічого роду (істота).
Форми особових займенників у знахідному відмінку.
Вираження місця події та напрямку руху.
Вираження міста початку руху. Питальне речення з питальним словом ЗВІДКИ? (ЗВІДКИ ВИ ПРИЇХАЛИ?). Відповідь на нього.
Родовий відмінок іменника.
Конструкції з дієсловом ХОТІТИ.
Конструкція ХТО ХОЧЕ БУТИ КИМ? Орудний відмінок іменника.
Конструкції з прямою та непрямою мовою.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация