Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури 2008 №07

  • Файл формата djvu
  • размером 11,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури 2008 №07
До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. — К.: Друкарня ПП Мошака М. І., 2008. — 578 с. — ISBN 978-966-8846-19-9.
Сьомий випуск Просемінарію присвячений 50-літтю від дня народження Василія Іринарховича Ульяновського – доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Збірник містить статті учасників Просемінарію, присвячені проблемам історії українського середньовіччя і ранньомодерної доби, історії Церкви, джерелознавства, окремим питанням освіти і культури.
Зміст:
Бібліографія праць В. І. Ульяновського за 1981–2008 рр.
Медієвістика
Віктор Вахонеєв. Грецька колонізація Європейського Боспору: спроба нового прочитання
Дмитро Гордієнко. Візантійський фактор зближення Русі і Германії за княгині Ольги та Оттона І
Михайло Довбищенко. Шляхетська родина Єловицьких у громадському та релігійному житті Волині середини XVI – першої половини XVII ст.
Юрій Щербак. Релігійність новогрудського підсудка Федора Євлашевського у світлі його мемуарів початку XVII ст.
Олена Бабакова. Ostrogiae Ducum Primus Catholicus – фундаторська діяльність та релігійність князя Януша Острозького після конверсії на римо-католицтво
Дмитро Рибаков. «Временник Івана Тимофієва»: етапи створення та принципи «авторської лабораторії»
Історія Церкви
Юлія Русакова. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря: виникнення і поземельний аспект побутування у кінці XVI – середині XVII ст.
Оксана Задорожна. До питання про поховання протестантів на теренах Київщини й Волині XVII ст.
Наталя Сінкевич. Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII – початок XIX ст.)
Оксана Прокоп’юк. Канцелярські службовці в місцевих органах єпархіального управління: колективний портрет
Максим Яременко. Освітній рівень парафіяльного духовенства Київської митрополії 1770-х pp. (на прикладі Глухівської протопопи)
Антоніна Кізлова. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIII – кінець XIX ст.)
Андрій Стародуб. Чернече ім’я як «дзеркало» життєвого досвіду та «сакральна метафора» (на прикладі архієпископа Парфенія (Левицького))
Ганна Калініч. Православне духовенство міста Києва наприкінці XIX – на початку XX ст.: зміни у соціально-професійній структурі
Ad fontes
Надія Нікітенко, Вячеслав Корнієнко. Найдавніші графіті Софії Київської та її датування
Олексій Сокирко. «Хрестоцілувальні» книги Війська Запорозького останньої чверті XVII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал
Богдан Біляшівський. Слобідські полки та українці навколишніх губерній за ревізією 1719–1727 рр.
Ирина Марголина. Новые данные о Киево-Кирилловской церкви
Наука, культура
Мар’яна Нікітенко. Успенський собор Києво-Печерської лаври в контексті ієротопічного бачення
Катерина Кобченко. Участь вчених-істориків Університету Святого Володимира в організації вищої жіночої освіти
Євген Жарков. Перша єгипетська подорож Адріана Прахова 1881–1882 pp.: реконструкція-ітінерарій у світлі записок, листів та спогадів
Андрій Чуткий. Започаткування традиції вивчення історії Галицько-Волинської держави в стінах Університету Св. Володимира: невідомі перші дослідження
Перелік доповідей, виголошених на засіданнях Просемінарію (1996–2008 pp.)
Інформація про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация