Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Петровський М.Н., Путілов В.К. (укл.) Історія України в документах і матеріалах. Том 3. Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки)

  • Файл формата pdf
  • размером 17,49 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Петровський М.Н., Путілов В.К. (укл.) Історія України в документах і матеріалах. Том 3. Визвольна боротьба українського народу проти гніту шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654 роки)
Київ: Видавництво Академії Наук УРСР, 1941. — 292 с.
З передмови: Цей том "Історії України в документах і матеріалах" охоплює період 1569—1654 років, тобто час від Люблінської унії до приєднання України до Росії включно. Цей період характеризується ростом гніту панської Польщі на Україні, який важким тягарем лягав на всі сторони життя українського народу. Український народ не корився йому, а боровся проти панської Польщі. В цій боротьбі тісно переплітаються два моменти, створюючи єдину картину: прагнення українського народу звільнитися від гніту шляхетської Польщі і об’єднатися з братнім єдинокровним російським народом, що і сталося в 1654 році. В цьому томі подані джерела не лише видруковані, а й архівні, як-от "Государственного архива феодально - крепостнической эпохи" (ГАФКЭ) в Москві, "Київського архіву давніх актів", "Відділу рукописів Бібліотеки Академії Наук УРСР". В тих випадках, коли джерело було видруковане не зовсім точно (як "Львівський руський літопис", промова Л. Деревинського), ми подаємо його за оригіналом. Видання це розраховане на студентів, учителів, аспірантів і всіх, які бажають поглибити свої знання з історії України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация