Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шаульський Д.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни Інженерна геодезія

  • Файл формата djvu
  • размером 768,80 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шаульський Д.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни Інженерна геодезія
Методичні вказівки - X.: ХНУМГ, 2013. - 34 с.
Ці методичні вказівки призначені для полегшення засвоєння дисципліни «Інженерна геодезія». Вони визначають склад, зміст, і послідовність виконання лабораторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція».
Передмова
Масштаби і умовні знаки топографічних карт
Визначення номенклатури топографічної карти
Математичне опрацювання рівноточних вимірювань однієї величини
Математичне опрацювання нерівноточних вимірювань однієї величини
Вивчення будови нівеліра. Вимірювання перевищень
Вивчення будови теодоліта. Вимірювання горизонтальних кутів
Вимірювання кутів нахилу
Список джерел
Додаток А Стандартний шрифт ГОСТ 2.304-81 Тип А
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация