Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шаульський Д.В. Конспект лекцій з дисципліни Інженерна геодезія

  • Файл формата djvu
  • размером 1,36 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Шаульський Д.В. Конспект лекцій з дисципліни Інженерна геодезія
Конспект лекцій - X.: ХНУМГ, 2013.-64 с.
Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»).
Геодезичні системи відліку, та графічні моделі земної поверхні
Історія розвитку геодезії
Загальні відомості з геодезії
Графічні моделі земної поверхні
Розв’язання інженерних задач на топографічному плані
Геодезичні вимірювання
Геодезичні вимірювання на місцевості
Вимірювання кутів на місцевості
Вимірювання перевищень
Вимірювання довжин ліній на місцевості
Геодезичні роботи при вишукуванні, проектуванні, будівництві та експлуатації споруд
Інженерно-геодезичні вишукування
Опорні геодезичні мережі
Топографічне знімання
Геодезичне забезпечення будівництва
Список джерел
Затверджено на засіданні кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна, протокол № 1 від 27.08.2013 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация