Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Петришки Н.С., Атанасов Г.Р. Теория на механизмите и машините - Ръководство за лабораторни упражнения

  • Файл формата pdf
  • размером 995,48 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Петришки Н.С., Атанасов Г.Р. Теория на механизмите и машините - Ръководство за лабораторни упражнения
Ръководство, издателство: Технически университет- София- филиал Пловдив, 56 с., 2002 г. на български език.
В ръководството са представени лабораторни упражнения, необходими за по-пълното усвояване на учебния материал, съгласно утвърдената учебна програма по дисциплината Теория на механизмите и машините за машиностроителни специалности в Технически университет – София Филиал Пловдив.
Във всяко лабораторно упражнение са дадени кратка теоретична постановка на
проблема, описание на опитната уредба и редът на работа.
Основно съдържание:
Структурен анализ на равнинни и пространствени механизми.
Кинематичен анализ на равнинни гърбични механизми.
Построяване на еволвентните профили на зъбите по метода на отъркалването.
Дешифриране на зъбни колела.
Анализ и синтез на епициклични механизми.
Определяне масовите характеристики на звена.
Статично уравновесяване на лостови механизми.
Статично балансиране на ротори.
Уравновесяване на въртящи се маси.
Динамично моделиране на машини и механизми.
Определяне на собствените честоти и коефициенти на собствените форми на
трептене.
Изследване трептенията и динамичните натоварвания на механична система с
краен брой степени на свобода.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация