Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Довбня С.Б., Найдовська А.О., Хитько М.М. Стратегія підприємства. Частина 1

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Довбня С.Б., Найдовська А.О., Хитько М.М. Стратегія підприємства. Частина 1
Навч. посібник. — Дніпропетровськ: НМетаАУ, 2011. — 71 с.
Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів та основних характеристик. Наведено порівняльну характеристику методів стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства.
Призначений для студентів напряму підготовки 6.030504 - економіка підприємства (за видами економічної діяльності) усіх форм навчання.
Основи стратегічного управління підприємством: сутність, предмет, завдання
Етапи становлення стратегічного управління
Сутність стратегічного управління
Стратегія підприємства та особливості її формування
Місія і цілі підприємства
Поняття місії і основні правила її формування
Розробка системи цілей підприємства
Стратегічний контекст підприємства
Корпоративна стратегія
Ділові (конкурентні) стратегії
Функціональні стратегії
Операційні стратегії
Оцінювання зовнішнього середовища підприємства
Технологія pest – аналізу
Технологія аналізу ситуації в галузі та конкуренції в ній
Технологія swot – аналізу підприємства
Аналіз стратегічного потенціалу підприємства
Оцінка ресурсів і ефективності їх використання на підприємстві
Порівняльний аналіз підприємства
Перелік посилань
Приклади місій підприємств і організацій
Групування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация