Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Руденко С.С, Костишин С.С, Морозова Т.В. Загальна екологія. Практичний курс. Часть 2

  • Файл формата pdf
  • размером 25,82 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Руденко С.С, Костишин С.С, Морозова Т.В. Загальна екологія. Практичний курс. Часть 2
Чернівці: Книги - XXI, 2008. — 307 с.
У книзі викладені головні методологічні принципи та підходи до практичного вивчення урбоекосистем. Запропоновано методики, які дозволять студентам-екологам набути практичних навичок оцінки екологічного стану урбоекосистем. Стислі теоретичні положення та інтерпретація ключових термінів полегшать самостійне опанування натурних та лабораторних досліджень. В основу книги покладена комплексна оцінка усіх трьох блоків наземної екосистеми: кліматопу, едафотопу та біоценозу. Детально розглянуті сучасні критерії аналізу структурних компонентів самого біоценозу: фітоценозу, зооценозу та мікробоценозу. Книга містить найбільш ефективні сучасні методики, які застосовуються як вітчизняними, так і зарубіжними екологами при дослідженні наземних екосистем. Крім того, авторами запропоновано ряд нових підходів та методів, які були апробовані ними при проведенні практичних занять з курсу „Загальна екологія".
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация