Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук

  • Файл формата pdf
  • размером 3,27 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Курта С.А. Хімія і технологія хлорорганічних сполук
Монографія. – Івано-Франківськ: Видавництво Плай ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. — 264 с.
У монографії наведена класифікація, фізичні і хімічні властивості та методи синтезу хлорорганічних сполук моно- та полігалогенопохідних алканів, алкенів, алкадієнів, спиртів, альдегідів і кетонів, карбонових кислот, ароматичних, поліхлорованих та хлорорганічних відходів.
Особлива увага приділена особливостям технологій синтезу хлорорганічних сполук та екологічним проблемам переробки й утилізації хлорорганічних відходів. Представлені оригінальні результати нових досліджень промислових методів синтезу та хімічних перетворень дихлоретану, вінілхлориду, трихлоретану, перхлоретилену та тетрахлорметану з утилізацією хлорорганічних відходів цих виробництв.
Робота складається з передмови, восьми розділів, висновків та містить інформацію, яка може зацікавити спеціалістів, інженерів та науковців, як довідник в області синтезу, переробки та використання хлорорганічних сполук, а також студентів вищих навчальних закладів – як підручник із курсу хімії і технології хлорпохідних органічних сполук. У монографії вперше висвітлено питання технології промислових методів екологічної утилізації та переробки хлорорганічних відходів у товарні продукти.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация