Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Білогурова Г.В., Протопопова В.П., Макогон Н.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика

  • Файл формата pdf
  • размером 698,49 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Білогурова Г.В., Протопопова В.П., Макогон Н.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика
Навчальне видання. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 72 с.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія ймовірностей та мате-матична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»).
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно - Трансферною Системою (ЕСТS).
Рекомендовано для підготовки бакалаврів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
Елементи комбінаторики.
Безпосередній підрахунок ймовірності.
Основні теореми теорії ймовірностей.
Знаходження ймовірності подій за допомогою простору подій.
Алгебра гіпотез.
Схема незалежних випробувань.
Дискретні випадкові величини.
Неперервні випадкові величини.
Віпадкові величини та їх економічна інтерпретація.
Вібірковій метод в математичній статистиці.
Статістічні оцінки параметрів розподілу.
Статістічна перевірка статистичних гіпотез.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация