Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Комова М.В. та ін. Керування документаційними процесами

  • Файл формата pdf
  • размером 3,75 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Комова М.В. та ін. Керування документаційними процесами
Керування документаційними процесами : навч. посібник / М. В. Комова, А. М. Пелещишин, Т. М. Білущак.
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 188 с. – (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація»; вип. 2). – ISBN 978-617-607-494-6.
Подано положення ДСТУ 4423-2005 «Керування документаційними процесами» у табличному вигляді, що максимально зручно для сприйняття і засвоєння, зокрема у разі застосування мультимедійних засобів. Зібрано матеріали, які можуть допомогти на лекційних та лабораторних заняттях, під час модульного чи екзаменаційного контролю, написання курсової роботи.
Розроблено для провадження навчального процесу з дисципліни «Керування документаційними процесами» («Керування документацією»).
Для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх фахівців у галузі документно-комунікаційної діяльності, бібліотечної справи, архівознавства, музеєзнавства, інформатики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация