Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Полякова Я.В.Методичка для второго курса по теме Здоровье

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Полякова Я.В.Методичка для второго курса по теме Здоровье
Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення змістового модулю Health. Illnesses and their treatment для студентів II курсу спеціальності 6.030500 - Мова та література (англійська))/ Укладач: Я.В.Полякова - Макіївка: МЕГІ, 2008. - 48 с
Містять завдання для розвитку навичок говоріння, читання та аудіювання за темою модулю за базовим підручником для 2 курсу під ред. В.Д.Аракіна. Запропоновані в методичних рекомендаціях завдання можуть виконуватися на практичних заняттях з основної іноземної мови, використовуватися для самостійної та індивідуальної роботи студентів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация