Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Барвін О.І., Гєнкіна І.М., Іванченко В.В., Тараненко Г.В., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Обичайки та днища

  • Файл формата pdf
  • размером 3,76 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Барвін О.І., Гєнкіна І.М., Іванченко В.В., Тараненко Г.В., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Обичайки та днища
Навчальний посібник. — Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2005. — 310 с.
У даному навчальному посібнику викладено основні відомості про конструкції та розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість основних елементів корпусів посудин та апаратів, які знаходять широке розповсюдження в хімічній та суміжних з нею галузях промисловості.
Методи розрахунків посудин та апаратів розроблені на базі діючої у хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації (державні і галузеві стандарти, технічні умови та ін).
Наведені приклади розрахунків обичайок, днищ та укріплення отворів у стінках елементів.
Посібник призначається для використання в навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальністю Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів і може бути корисним інженерам-механікам, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією посудин та апаратів хімічних виробництв.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация