Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гєнкіна І.М., Іванченко В.В., Тараненко Г.В., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Стропові пристрої. Опори

  • Файл формата pdf
  • размером 9,85 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гєнкіна І.М., Іванченко В.В., Тараненко Г.В., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Стропові пристрої. Опори
Навчальний посібник. — Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2008. — 289 с.
У даному посібнику наведені описи стандартних конструкцій стропових пристроїв і опор посудин та апаратів, які застосовуються у хімічному машинобудуванні. Наведені рекомендації щодо вибору стропових пристроїв і опор та розрахунку на міцність і стійкість обичайок та днищ в місці їх приварення.
Розрахунки обичайок, еліпсоїдних та конічних днищ викладені на основі діючої у хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації.
Наведені приклади вибору стропових пристроїв та опор, розрахунки обичайок та днищ в місці приварення несучих вушок та опор.
Посібник призначено для використання в навчальному процесі при вивченні студентами дисциплін професійної та практичної підготовки, а також в курсовому та дипломному проектуванні.
Посібник може бути корисним інженерам-механікам, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією посудин та апаратів хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация