Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гєнкіна І.М., Іванченко В.В., Тараненко Г.В., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Сорочки. Люки. Розрахунки на міцність елементів апаратів

  • Файл формата pdf
  • размером 7,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гєнкіна І.М., Іванченко В.В., Тараненко Г.В., Штонда Ю.М. Конструювання і розрахунок сталевих зварних посудин та апаратів. Сорочки. Люки. Розрахунки на міцність елементів апаратів
Навчальний посібник. — Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2009. — 313 с.
У даному посібнику наведені описи стандартних конструкцій сорочок посудин та апаратів, які застосовуються у хімічному машинобудуванні, а також рекомендації щодо їх вибору і розрахунку на міцність та стійкість.
Наведено опис конструкцій стандартних люків посудин та апаратів, методика розрахунку на міцність та стійкість апаратів колонного типу від вітрового навантаження, а також методика розрахунку посудин та апаратів на малоциклове навантаження.
Методики розрахунків викладені на основі діючої у хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації.
Наведені приклади розрахунків сорочок посудин та колонного апарата на вітрове навантаження.
Посібник призначено для використання в навчальному процесі при вивченні студентами дисциплін професійної та практичної підготовки, а також в курсовому та дипломному проектуванні.
Посібник може бути корисним інженерам-механікам, які займаються проектуванням, виготовленням і експлуатацією посудин та апаратів хімічних виробництв.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация